Well Connected Region

30 september 2016

Styrelsen för Ålands utvecklings AB (Nedan ”ÅUAB”) har fattat beslutet att bolaget skall utveckla sin verksamhet till att även bli en s.k. LEAD PARTNER och att som första projekt  göra en ansöka   EU:s Interreg Central Baltic, program ” Well-Connected Region”. 

Målgruppen för finansiering är småbåtshamnar och utveckling av deras service och befrämjandet av turism och rörlighet på lokal och regional nivå.

Programmet innebär att existerande gästhamnar och besökshamnar kan delta i projektet som administreras av Lead Partnern. Partnerna erhåller 75% finansiering  från EU till investeringar för att uppgradera sina hamnar. Resten av kostnaderna finansieras på Åland av Ålands Landskapsregeringen för de åländska hamnarna 

Uppgraderingen kan innebära allt från nya bryggor till servicehus, el, IT-struktur, avloppsystem, sophantering och annan service.

Samarbetspartner i detta projekt är Nordiska Skärgårdssamarbetet (Finland) , Skärgårdsrådet Östergötland(Sverige) samt Företagsam skärgård (Åland), dessa blir samarbetspartners till ÅUAB.

För de deltagande hamnarna innebär detta en enorm möjlighet till modernisering och ökad attraktion vilket innebär att båtturismen kommer att öka i skärgården. Företagen ges ett bättre utgångsläge genom stöd för investeringar och genom ett fortlöpande nätverk hamnar emellan.

Ekonomiskt omfattar detta program totalt ca 18 miljoner euro. ÅUAB bedömer att omfattningen för detta projekt innebär investeringar på ca 3-5 miljoner euro. Projektets slutliga omfattning bestäms under hösten och är beroende på partnernas (gästhamnsföretagens) behov och investeringsbudget.

Alla gästhamnar och besökshamnar är varmt välkomna till Ålands Utvecklings Ab för att ansöka om partnerskap.

-     Detta är ett nytt verktyg i vår verktygsbox av finansieringsinstrument som vi kan erbjuda och det kommer, förutom förverkligandet av detta projekt och nyttan av det som sådant, att innebära att vi skaffar oss kunskapen om hur man är Lead Partner och har därigenom möjlighet att vara det i framtida projekt eller hjälpa andra på Åland att vara det. Det gäller att aktivt ta vara på dessa möjligheter till finansiering för att utveckla näringslivet, säger Danne Sundman, styrelseorförande för ÅUAB.

- Hamnarna i Åboland restaureras och moderniseras. Åland måste hänga med i utvecklingen och höja standaden. Gästhamnarna ger betydande inkomster till många öar så att de kan upprätthålla service och butiker året runt. Nu behöver vi konkreta investeringar, ny teknik, miljöanpassningar i de åländska hamnarna. Inom Central Baltic finns pengar för detta och nu ska vi göra allt för att dessa miljoner kommer också Åland till en del, säger Näringsminister Camilla Gunell.

- Denna finansieringsmodell är som klippt och skuren för våra företagare inom gästhamnsbranschen. Genom samarbetet knyter man ihop våra skärgårdar mellan Finland, Sverige och Åland och skapar ett långsiktigt utvecklande av gästhamnsbranschen, säger Nordiska skärgårdssamarbetet (Annastina Sarlin):

- Central Baltic programmet möjliggör viktiga satsningar bland annat för utvecklingen av skärgårdens så viktiga besöksmål, gästhamnarna som med detta initiativ väntas kunna förbättra servicen ytterligare. Vi uppmuntrar och rekommenderar att alla intresserade att ta kontakt. Initiativet från ÅUAB att ta en roll som Lead Partner är väldigt viktigt för framtiden som möjliggör Åland att ta en ledande roll i större internationella projekt, säger Företagsam Skärgårds projektledare  (Kristian Packalen)