Vad är Smart Marina? 

Samarbetet mellan svenska, finska, estiniska och åländska hamnar är idag begränsat. ÅUAB kommer att arbeta som en strategisk koordinator för att skapa gemensamma aktiviteter, projekt och investeringar i syfte att undvika dubbelarbete och för att utveckla Östersjöområdets effektivitet.

 

Projektidé 

Projektidén är att varje hamn ska kunna klassificera sina behov genom klassificering och beredskap genom framtagna certifigeringssystem som t.ex. Blue Star Marina. Projektet ska även arbeta för ett aktivt gästhamnsnätverk, en gemensam marknadsföring samt att förbättra servicenivån och den övergripande kvalitén hos de deltagande gästhamnarna genom olika miljövänliga och innovativa lösningar. 

Kairi Jõesalu är ansvarig strategisk EU-koordinator för Smart Marina. 

"Alla deltagande partner inom projektet har tidigare erfarenhet inom Central Baltics program vilket är mycket viktigt  för att kunna överföra kunskap till  gästhamnar om de olika regler man måste följa under resans gång. Stor insats på investeringar betyder också att man behöver skapa en  bra struktur för upphandlingar, projektstyrning osv.  Här kommer vi att samarbeta med landskapsregeringen vilket resulterar förhoppningsvis i ett flertal ramavtal för alla typer av  tjänster och produkter som hamnarna behöver i projektet. Uppföljning av budget och ekonomisk kontroll kommer att bli en av ÅUAB:s stora roll i projektet. För att undvika missförstånd kommer ÅUAB att informera hamnarna och projektpartnerna om programmets regelverk."

Läs mer på: www.smartmarina.eu