SMART MARINA

Samarbetet mellan svenska, finska, estiniska och åländska hamnar är idag begränsat. ÅUAB kommer att arbeta som en strategisk koordinator för att skapa gemensamma aktiviteter, projekt och investeringar i syfte att undvika dubbelarbete och för att utveckla Östersjöområdets effektivitet.