SMART MARINA

Samarbetet mellan svenska, finska, estiniska och åländska hamnar är idag begränsat. ÅUAB kommer att arbeta som en strategisk koordinator för att skapa gemensamma aktiviteter, projekt och investeringar i syfte att undvika dubbelarbete och för att utveckla Östersjöområdets effektivitet.

Elverksgatan 10

22100 Mariehamn

Åland, Finland

  • White Facebook Icon
Kontakta oss

© 2019 by Ålands Utvecklings Ab. Ansvarig utgivare Annica Grönlund