Elverksgatan 10

22100 Mariehamn

Åland, Finland

  • White Facebook Icon
Kontakta oss

© 2019 by Ålands Utvecklings Ab. Ansvarig utgivare Elina Lindroos 

SMART MARINA

Samarbetet mellan svenska, finska, estiniska och åländska hamnar är idag begränsat. ÅUAB kommer att arbeta som en strategisk koordinator för att skapa gemensamma aktiviteter, projekt och investeringar i syfte att undvika dubbelarbete och för att utveckla Östersjöområdets effektivitet.