Aktiva portföljbolag

Petrolax 

Novamare Partners

Slottsdestilleriet

*

Företag med finansiering från ERUF-programmet 

Tidigare portföljbolag - avyttrade

Modilo

EGET

MobileNetControl Scandinavia Ab

Minna Rundberg Art & Design

Responz Ab

Nordic Mold Tools

Retpack Solutions

HOT Hjälpmedel & Ortopedisk Teknik Ab

Alandia Communication Systems