Vi hjälper dig med kapital, kontakter och rådgivning.

Vilka vi är: 

Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) och systerbolaget Ålands fastighets Ab (ÅFAB) är aktiva partners som hjälper dig med rådgivning och riskvilligt kapital i form av både pengar, byggnader och idéer. Vi söker särskilt efter nya och utvecklingsbara affärsområden som kan bidra till hela Ålands fortsatta utveckling.

ÅUAB:s affärsidé är att som aktiv investerare hjälpa tillväxtföretag att växa och öka sysselsättningen, skapa exportintäkter och lönsamhet i det åländska näringslivet.

 

ÅFAB:s affärsidé är att som aktiv investerare planera, projektera, beställa och bygga ändamålsenliga lokaler för utvecklingsbara företagsidéer. Två exempel på satsningar där ÅFAB varit avgörande är Skärgårdsbröd Ab:s lokaler på Kökar och Fifax fiskodlingsanläggning i Eckerö.

 

ÅUAB är Ålands landskapsregerings riskkapitalbolag som investerar offentliga medel i unga, onoterade bolag med anknytning till Åland.

Målet för verksamheten vid ÅUAB är att:

  • skapa fler jobb på Åland med särskild fokus på landsbygd och skärgård;

  • öka intäkterna från exportbaserade varor och tjänster;

  • utveckla innovationer i syfte att bredda den åländska näringsstrukturen;

  • stimulera inflyttningen av arbetskraft till Åland;

  • skapa hållbara lösningar både miljömässigt och ekonomiskt;

  • öka antalet kvinnliga företagare och stärka jämställdheten i bolagsstyrelser;

  • aktivt bidra till en positiv samhällsförändring. 

 

Målen bidrar till att skapa hållbar tillväxt på Åland. För att uppnå detta ska ÅUAB:

 

1) vara ett effektivt riskkapitalbolag med systematik och goda rutiner i verksamheten beträffande utvärdering av projekt, ekonomisk granskning av utvecklingsföretag, aktieägaravtal, styrelsearbete och affärsutveckling.

 

2) öka antalet presumtiva projekt och investeringar genom att arrangera seminarier och informationstillfällen för existerande och blivande företagare. 

 

3) utveckla ett effektivt nätverk av såväl finansiärer som rådgivare.

 

4) samtidigt hantera cirka femton aktiva utvecklingsföretag.

 

5) stanna kvar i investeringsobjekten cirka sex till tio år för att sedan, när bolagen är mogna, gå ur.

Elverksgatan 10

22100 Mariehamn

Åland, Finland

  • White Facebook Icon
Kontakta oss

© 2019 by Ålands Utvecklings Ab. Ansvarig utgivare Annica Grönlund