Fastigheter
Marknadsanalyser
Utvärderingar

Varför Ålands Fastighets Ab? 

Om du har en affärsidé som passar in i vår investeringsstrategi är du välkommen att kontakta oss. Om idén är intressant utarbetas en detaljerad affärsplan tillsammans med våra medarbetare. investeringsbeslut baseras sedan på marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, resultatprognoser, riskbilder, värderingar och framförallt på ledningens engagemang och kompetens.

Notera att ÅFAB är selektiva i urvalet av affärsidéer och enbart ett fåtal förfrågningar utvärderas och resluterar i faktiska investeringar. En affärs- och utvecklingsplan ska presenteras av entreprenören. Vi går sedan igenom planen och utför en marknadsanalys, ekonomisk utvärdering och behovsprövning inför ett eventuellt bygge.

  

Vad kan vi bidra med? 

- Fastigheter

- Intellektuellt kapital

- Utformning av en affärsplan

- Marknadsanalyser

- Ekonomiska utvärderingar och behovprövningar

- Marknadsstrategier, uppbyggnad av marknadsförings- och säljkanaler.  

 

Hur sker investeringen? 

Investeringar sker i bolag med tydliga affärsmodeller som passar in i vår investeringsportfölj. Styrelsen beslutar vilka investeringar som tas i ÅUAB och ÅFAB. Idag är de främsta områderna inom teknik, informationsteknologi, internet, cleantech och martim service samt livsmedelsbolag. 

Styrelsearbete

Styrelsen tillsätts av Ålands Landskapsregering och fattas samtliga investeringsbeslut. Investeringsverksamheten leds sedan av bolagets VD. Sedan 2002 är Lennart ansvarig VD vid ÅFAB. 

 

ÅFAB:s styrelse 2019

Helena Flöjt-Josefsson (vice ordförande)

Bengt Hagström

Cia Jansson

Freddie Forsman