Vi vill att Du ska lyckas! 

Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) är landskapet Ålands eget riskkapitalbolag. Vi investerar i nystartade bolag och hjälper entreprenörer med kapital, kompetens och kontakter. ÅUAB är en långsiktig och aktiv investerare. Systerbolaget Ålands Fastighets Ab (ÅFAB) är ett investeringsbolag med fokus på att utveckla fastigheter och byggnader till utvecklingsbara företag.