ÅLANDS UTVECKLINGS AB

                                              Kapital, kompetens, kontakter

(placeholder)
(placeholder)

ÅUAB

Investering

ERUF

Vad är Ålands Utvecklings Ab?

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Länkar

Varför Ålands Utvecklings Ab?

Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) är ett åländskt riskkapitalbolag som investerar i nystartade bolag och är en långsiktig och aktiv investerare som bidrar till kapital, kompetens och kontakter.

När ska jag ta kontakt?

- Om du har en förändringsbar affärsidé och vision

- Om du står inför att utveckla ett befinltigt företag

  med nya produkter eller tjänster

- Om du vill expandera på marknaden

Om Ålands Utvecklings Ab

Ålands Utvecklings Ab ska aktivt tillhandahålla rådgvining, intellektuellt och riskvilligt kapital för att bidra till en positiv utveckling av utvecklingsbara näringar på Åland.


Våra projekt

Elverksgatan 10

22100 Mariehamn


Åland, Finland

TEL: +358(0) 18  15950

Email: info@auab.ax

www.auab.ax