Ålands Landskapsregering  har beslutat att Ålands Utvecklings Ab:s verksamhet skall upphöra och att bolaget blir vilande. De bolag ÅUAB har investerat i under de senaste 30 åren och som fortfarande finns i bolagets ägo är till försäljning>>

Vid frågor vänligen kontakta mail@auab.ax