Välkommen


Ålands Landskapsregering är bolagets största ägare och det övergripande målet för ÅUAB är att öka sysselsättning, exportintäkter och lönsamhet i det åländska näringslivet.

Mer om Ålands Utvecklings Ab

Mer om Ålands Fastighets Ab

Mer om ERUF


Kontakta oss

När ska jag ta kontakt?

- Om du har en förändringsbar affärsidé och vision

- Om du står inför att utveckla ett befinltigt företag

  med nya produkter eller tjänster

- Om du vill expandera på marknaden

Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) är ett åländskt riskkapitalbolag som investerar i nystartade bolag. ÅUAB är en långsiktig och aktiv investerare som bidrar med kapital, kompetens och kontakter.

Nyheter

Varför Ålands Utvecklings Ab?

Läs våra senaste nyheter här!